Anasayfa / Haberler / Çavdar Köyü

Çavdar Köyü

İlçe merkezine 18 km uzaklıkta orman kenarında ve engebeli bir arazi üzerinde kurulmuştur.Beş mahallesi vardır. Bu mahalleler Kılıçoğlu, Ortaviran, İmamlı, Çavdar ve Çiftlik mahalleleridir. çok eski bir tarihe sahiptir. Evliya çelebinin Reşadiye üzerinden Koyulhisar;a giderken çavdar köyüne uğradığı bazı tarihi kayıtlardan anlaşılmaktadır. Evliya çelebi Seyahatnamesinde Reşadiye;ye bağlı bazı köyleri saydıktan sonra Buradan kalkarak canibi şimale bir kuhi balaya uruç ederek çavdar Karye;sine geldik Zeamet Karyesidir… denilmektedir.

Bu köye ilk gelenlerin Osmanbeyoğulları, Fazlıbeyoğulları, çağoğulları, Baltacıoğulları, Leventoğulları ve Küçüksipahioğulları olduğu sanılmaktadır. Bu köyümüz 1939 Erzincan depreminde çok büyük zarar görmüş ve köyden 56 kişi bu depremde hayatını kaybetmiştir.

Köykent projesinin uygulanmasıyla çavdar Köyü Köykent Merkezi olmuştur.Bu vesile ile bu köyümüze bir Sağlık ocağı ve bir Jandarma Karakolu yapılmış . Köy ,Ordu-Mesudiye Karayoluna Asfalt bir yolla bağlanmıştır. 1642 yılında ORTA VİRAN KöYüN'nde kayıtlı bir hane bulunmaktadır.

Ayrıca çAVDAR Köyünün Avarız Defterinde şu kayıt bulunmaktadır: Karye-i mezkur yol üzerinde olup ayende ve revendeye hizmet ve itam eylediklerinden gayri karye-i mezburda vaki cami-i şerifin tamir ve meremmatına ve şem ve hasır ve sair levazımatı görmek üzere avarız-ı divaniyye ve tekalif-i örfiyyeden muaf olduklarına suret-i defter ve cedid muafname-i hümayun ibraz olunup badel;-yevm dahi ayende ve revendeye hizmet ve itam eylemek ve cami-i mezburu mamur saklamak şartıyla uslüb-i sabık üzre avarız-ı divaniyye ve tekalif-i örfiyyeden muafları deftere kayd olundu.

12 hane kayıtlı bulunmaktadır. Bunlardan 1 tanesi mehteran-ı hassa, 2 tanesi bevvaban-ı hassa, 2 tanesi topçu-yı hassa ve 2 tanesi de tımar sahibidir. 19.Yüzyıl sonlarındaki bilgilere göre çavdar köyünde toplam 40 hanede 46 yaşlı ,78 genç,96 çocuk olmak üzere erkek nüfusun toplamı 230 kişidir.

O tarihteki köy imamı Kerimoğullarından Mehmet oğlu Mustafa efendi(yaş 85) ve köy muhtarı ise Osmanbeyoğullarından Süleyman oğlu Osman(yaş 45) idi. O dönemde çavdar köyünden 20 ye yakın kişi İstanbulda bulunuyordu.

 

 

Çavdar Köyü Muhtarı, MUHSİN GÜNEY

 

İhtiyar Heyeti
RAMAZAN GÜNER

DURDU ÜNVER

HERDEM AKKAYA

MEHMET AKPINAR

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.